AVÍS LEGAL

Avís Legal / Condicions d'ús

Condicions generals d'ús del lloc web tallers-enric-cabot.com

Destinatari i condicions d'utilització de la web

La utilització del lloc web www.tallers-enric-cabot.com suposa l'acceptació plena per l'usuari de totes les condicions generals d'ús vigents en cada moment en què l'usuari hi accedeixi, pel que si no està d'acord amb el contingut s'ha d'abstenir de fer ús del lloc web.
 

L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent que sigui d'aplicació. tallers-enric-cabot.com es reserva el dret a retirar l'accés al lloc web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

tallers-enric-cabot.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d'ús així com qualsevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús o avisos que resultin d'aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.
 

L'usuari reconeix i accepta que l'accés i ús del lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat. L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d'ús, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Propietat industrial i intel · lectuall

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel · lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el lloc web pertanyen a tallers-enric-cabot.com

tallers-enric-cabot.com és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o , en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements.

El contingut de tallers-enric-cabot.com no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'esmentada entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de tallers-enric-cabot.com, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els continguts.

 Exclusió de responsabilitat

tallers-enric-cabot.com no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin del ús de la informació i del material contingut en el lloc web tallers-enric-cabot.com

Direcció de contacte

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualssevol altres aspectes, té a la seva disposició les següents adreces:

Direcció:

C / Catalunya 37

08302 Mataró (Barcelona)

Telf: (+34) 93 798 73 14

 Email: info@tallers-enric-cabot.com